Uputstvo za zaustavljanje punjenja

1 Idite na listu sesija punjenja

2 Odaberite potrebnu
sesiju punjenja

3 Dodirnite dugme
"Zaustavi napajanje"

4 Procijenite sesiju punjenja
i napišite komentar