Uputstvo za dodavanje stanice od strane pakera

1 Otvorite glavni meni
i dodirnite "Prijava"

2 Idite na meni za registraciju

3 Popunite formular za registraciju
i prihvatitepravila korištenja

4 Dodirnite dugme "Prijavi se"