Uputstvo za registraciju računaUputstvo za postavljanje Stripe sistema plaćanja

1 Za testiranje kako Stripe radi u aplikaciji, moguće je koristiti Test API ključ. Instrucija.
Da bi Stripe bio spreman za prihvaćanje plaćanja, trebate koristiti Live ključ. Instrucija.

2 Otvorite aplikaciju
"Greencar.me Charger"

3 Idite na "Moje stanice"
preko menija

4 Odaberite punjač za koji
želite aktivirati Stripe

5 Uđite u "Sistem plaćanja"

6 Pritisnite dugme
"Odaberi trgovca"

7 Pritisnite simbol
"+" na liniji Stripe

8 Umetnite tajni ključ koji ste
otkrili na 1. koraku uputstva

9 Kliknite na "Sačuvaj"
- registrirali ste Stripe

10 Sada odaberite upravo registrovanog Stripe trgovca kao sistem plaćanja za punjač

11 Sada je vas punjač konfiguriran da se pokrene putem testnog načina rada Stripe