Uputstvo za početak punjenja

1 Odaberite željeni konektor

2 Spojite konektor na automobil
(ikona postaje plava)

3 Dodirnite konektor za početak

4 Odaberite način plaćanja
"Plaćanje sa stanja"

5 Ili odaberite način plaćanja
"Direktno plaćanje"

6 Započnite punjenje (sesija
punjenja će se pojaviti na listi)